Beknopte omschrijving van wat wij doen …

Teamwerk is een organisatie die passende dagbesteding biedt aan mensen met een beperking. Dit betreft een brede doelgroep. Eigenlijk komt het erop neer, dat iedereen die een zorgvraag heeft, in aanmerking komt voor een passende zorg.
Teamwerk organiseert deze zorg zo dicht mogelijk bij huis. Teamwerk doet dat door de zorg te laten integreren in de maatschappij. Dit kan het bedrijfsleven zijn, overheidsinstelling, andere zorginstellingen, scholen, kinderboerderijen enz……
Uitgangspunt van het leveren van deze zorg zijn de mogelijkheden van de zorgvrager en niet de beperking. Vanuit de mogelijkheden wordt de juiste plek gezocht en meestal zijn deze al op voorraad beschikbaar.

 
 

Onze begeleiding…

Begeleiding groep; ondersteuning bij onbetaalde arbeidsparticipatie en dagbesteding.

Begeleiding individueel ; ondersteunen bij schoon en leefbaar huis, opbouwen en onderhouden sociaal netwerk, ondersteuning bij thuisadministratie.

Bij individuele begeleiding begeleiden wij personen en/ of gezinnen met een beperking. Wij staan open voor alle personen en/of gezinnen die hulp nodig hebben op het gebied van begeleiding. Ons zorgaanbod is aangepast op de zorgvrager . Dit zorgaanbod wordt ook regelmatig getoetst en bijgesteld. Onze doelgroep kenmerkt zich door personen met een verstandelijke- en/of lichamelijke, psychische/ psychiatrische / psychosociale beperking, aandoening, ziekte of syndroom. Wij definiëren dit met “Iedereen met een zorgvraag”.

De individuele gedragskenmerken van de zorgvrager geven richting aan de ondersteuning en begeleiding die wij bieden. Alleen door goed te kijken waar de vaardigheidstekorten liggen en op welke gebieden ondersteuning gewenst is kunnen wij ondersteuning op maat bieden. Uiteraard houden wij rekening met de maximale belastbaarheid van de cliënt.

Individuele begeleiding vindt in principe vanuit huis plaats, echter indien dit wenselijk is kan er ook voor gekozen worden de individuele begeleiding elders te laten plaatsvinden.
Onderstaand enkele doelstellingen specifiek benoemd:

 • Hulp bij initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan afwegen.
 • Regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen, het stimuleren tot en voorbereiden van een gesprek met dit type instanties.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voor bespreken van activiteiten.
 • Hulp bij initiëren of compenseren van opstellen van weekplanning en dagelijkse routine, structuur en dagbesteding.
 • Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten.
 • Hulp bij zich aan regels/afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag.
 • Hulp bij persoonlijke verzorging en verrichten van medische handelingen tijdens ADL.
 • Hulp bij uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten, of bij oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen.
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens AWBZ- of GGZ behandeling. Zoals sociale vaardigheden, reguleren van emoties, activiteiten buitens huis ondernemen e.d.
 • Hulp bij het beheren van het budget.
 • Hulp bij de administratie.
 • Hulp bij gebruik openbaar vervoer (alleen in de zin van oefenen).
 • Hulp bij of overnemen van post openmaken, voorlezen en regelen, afhandeling praktische zaken.
 • Hulp bij plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden sociale omgeving.
 • Hulp en ondersteuning bij communicatie problemen in de privé sfeer en bij Instanties.
 • Oefenen met de zorgvrager; oefenen met vaardigheden (al dan niet aangeleerd tijdens AWBZ- of GGZ-behandeling) stimuleren van wenselijk gedrag,
 • Inslijpen van gedrag.
 • Oefenen met de mantel/gebruikelijke verzorger en de directe omgeving van de zorgvrager hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking.
 • Hulp bij het overnemen van toezicht en het aansturen van gedrag ten gevolge van een stoornis.
 • Hulp bij het overnemen van toezicht gericht op het bieden van fysieke zorg.
 • Hulp bij aansturen van gedrag
 • Begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen.
 • Begeleiding bieden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis.
 • Begeleiding bij mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie.
 • Communicatietraining
 • Begeleiden bij activering

 

 

Nog meer vragen?

Vraag het ons gerust

 

 

© COPYRIGHT TEAMWERK