dagbesteding2.png

Larissa heeft het naar haar zin!

Larissa maakt sinds september 2013 gebruik van dagbe- steding bij Teamwerk. De locatie waar zij haar dagbesteding heeft is een basisschool. Larissa heeft een individuele plek. In eerste instantie heeft zij in de klas meegelopen.

Hier voerde Larissa veel taken uit m.b.t. het ondersteunen van de juf. Stoelen klaarzetten, helpen met plakwerkjes, koffierondje enz.Dit schooljaar wilde zij echter een nieuwe uitdaging. Om deze reden mag Larissa nu boven bij de administratie helpen. De bege- leider van Teamwerk ondersteunt Larissa bij haar dagindeling, taakplanning en dergelijke. Larissa heeft het erg naar haar zin!