Hoe zit het financieel…

Bekijk hier de veelgestelde vragen

 

 

financieeldagbesteding1
CIZ
Dit zijn personen die een indicatie hebben die valt onder de Wet langdurige zorg, of die een indicatie hebben met ZZP 4 of hoger.

WMO
Alle personen die ouder zijn dan 18 jaar, en een indicatie hebben voor begeleiding ind. en/ of begeleiding groep.

PGB
Personen met een indicatie die wordt uitgekeerd in een Persoons Gebonden Budget. Zij mogen zelf bepalen waar zij welke zorg inkopen.

Als men in aanmerking wil komen voor zorg (welk zorgproduct maakt daarin niet uit) dan dient men een zorgindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Bureau Jeugdzorg (BJZ) of de gemeente. Deze indicatie is een bewijs dat men recht heeft op zorg gefinancierd door de overheid.
U kunt een afspraak inplannen om de mogelijkheden met ons te bespreken. Wij komen graag bij u thuis op een moment dat het u uitkomt. Tijdens dit gesprek lichten we alle mogelijke vormen van zorg toe en gaan zo snel als mogelijk voor u aan de slag. Wij kennen geen wachtlijsten.

 

Zodra de cliënten deze indicatie hebben wordt er op 2 manieren uitbetaald:
Via Zorg In Natura (ZIN), of via een Persons Gebonden Budget (PGB)
Als er een ZIN indicatie is dan factureren wij de zorgkosten direct aan de gemeente waar men woont.
Bij een persoonsgebonden budget krijgt u zelf de beschikking over een budget. Vanuit dat budget kunt u zelf zorg inkopen. U krijgt van de zorgverlener een factuur die u vervolgens moet indienen bij de siciale verzekerings bank. Zij betalen van uw budget de rekeningen. De Sociale verzekeringsbank beheert uw budget.

 

In uw indicatiestelling staat precies omschreven op welke zorg u recht heeft. Onze medewerker kan u helpen bij het uitleggen van deze indicatie, zodat u precies weet wat er allemaal bedoeld wordt.
In de indicatie staat verder omschreven welke vergoedingen er betaald worden. Onze medewerker kan u helpen bij het uitleggen van deze indicatie, zodat u precies weet op welke vergoedingen u recht heeft.
Ja, deze collega’s van Teamwerk staan voor u klaar om te helpen daar waar nodig. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek bekijken we samen met u welke hulp er nodig is om alles in goede orde te laten verlopen.

Nog meer vragen?

Vraag het ons gerust

 

 

© COPYRIGHT TEAMWERK